• Mail: lienhe@mocdo.vn
 • 0925 61 61 61

Căn cứ theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương có hiệu lự ngày 15/12/2019, đồng thời Căn Cứ theo theo Quyết Định số 25/2017/QĐ-UBND. Mộc Đỏ xin gởi đến quý độc giả khách hàng thông tin mới nhất năm 2019 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Bình Dương.


 

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương

Một số điều kiện và các trường hợp tách thửa tại Bình Dương

Thứ nhất: Diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải lớn hơn diện tích tối thiểu sau khi trừ đi phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

Bảng tóm tắt diện tích tối thiểu được phép Tách Thửa tại Bình Dương

Đất nông nghiệp

Đơn vị hành chính Diện tích m2
Tại các phường 300
Tại các thị trấn 500
Tại các xã  1.000

Đất ở (Đất thổ cư)

Đơn vị hanh chính Diện tích m2
Tại các phương 60
Tại các thị trấn 80
Tại các xã 100

Đất phi nông nghiệp

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp phải phù hợp với từng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt

Thứ hai: Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

 • Chiều rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với đường có lộ giới dưới 20m
 • Chiều rộng và chiều sâu tối thiểu 5m đối với đường có lộ gới từ 20m trở lên

Thứ ba: Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại không yêu cầu phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý

 • Tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp
 • Tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp thì tại vị trí tách thửa phải đảm bảo đã đâu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, tuyến cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước

Thứ tư: Tách thửa đất mà thửa đất hình thành có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu và hợp thửa với thửa đất liền kề. Tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

Thứ năm: Tách thửa đất tiếp giáp đường nằm trong quy hoạch phân khu được phép tách thửa khi đường giao thông và hạ tầng kỹ đã được đầu tư xây dựng.

Lưu ý:

 • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Điều 39 Luật Giao Thông Đương Bộ 2008 
 • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định nhưng tối thiểu phải đảm bảo hai điều kiện: tiếp giáp đường giao thông do nhà nước quản lý và tuyến cấp điện trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn

Thứ sáu: Đối với các trường hợp cá biệt:

 • Tách thửa để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở
 • Tách thửa tại các khu tái định cư
 • Tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 • Thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
 • Thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

Các trường hợp cá biệt nêu trên, khi tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu sẽ được hội đồng tư vấn xem xét giải quyết 01 lần cho hộ gia đình, cá nhân cụ thể như sau:

 • Đối với đất ở:
  • Diện tích tối thiểu của diện tích đất hình thành và còn lại là 36 m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường Nhà nước quản lý có lộ giới nhỏ hơn 20m
  • Diện tích tối thiểu của diện tích đất hình thành và còn lại là 45 m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường Nhà nước quản lý có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 20m
 • Đối với đất tái định cư
  • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết trước 10/10/2017
  • Thỏa mãn các điều kiện quy định tại quy chế Quản lý xây dựng khu dân cư và giao UBND cấp Huyện có văn bản thống nhất
  • Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt
 • Đối với đất nông nghiệp:
  • Diện tích thửa đất hình thành và còn lại là: Phường - 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2
  • Trường hợp quy hoạch là đất ở, đất phi nông nghiệp đòi hỏi thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp với đường Giao thông do Nhà nước quản lý

Lưu ý: Đối với quy định bề rộng và chiều sâu của thửa đất do Hội đồng tư vấn quyết định nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo mỹ quan đô thị, ...

Kết Luận: trên đây là thông tin Mộc Đỏ tổng hợp dựa căn cứ theo Quyết Định 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu dduwwocj phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ theo Quyết Định số 28/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND. Mọi thông tin đóng góp và thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Mộc Đỏ

Địa chỉ: Số 15 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: 0274 7777 077    Hotline: 0979.62.72.82      Email: lienhe@mocdo.vn